Hasselter wapenschilden sieren ‘Wachters in de Weide’

IMG_20211102_140805

Met het gereedkomen van het gevelmetselwerk van de appartementen ‘Wachters in de Weide’ aan de Torenwachter in Hasselt, worden ook de Hasselter wapens goed zichtbaar. Deze wapenschilden zijn opgenomen in het metselwerk van de hoofdentree en geven de gebouwen nog meer cachet.

In de ontwerpfase groeide de wens van de Hasselter architect Martijn Linde om de gebouwen op deze markante locatie nog statiger te maken. Het laat niet raden waarom gekozen is voor het Hasselter wapen, aldus Henk-Jan Overmars die bij dit project als technisch ontwikkelaar betrokken is.

Het opnemen van bijzondere geveluitwerkingen in metselwerk gebeurt niet vaak meer, volgens Harmen Knol van Knol Bouw. ‘Vroeger werden nog wel eens fraaie architectonische uitspattingen opgenomen in prominente buitengevels. Tegenwoordig zien we dit niet vaak meer, het wordt als lastig of duur bestempeld en ook niet iedere metselaar is dit vakmanschap nog vaardig. We zijn dan ook verheugd dat we hier met onze medewerkers een fraaie uitwerking van hebben mogen maken’.

In Hasselt is in het verleden eerder een Hasselter wapen ingemetseld. Deze is zichtbaar op de hoekwoning Burgemeester Royerplein / Justitie Bastion, op de plek waar in het verre verleden café Gloerich heeft gestaan.
Overmars vertelt: ‘Maar we zijn niet de enige die het idee hebben opgevat om het rood-wit-blauwe wapen terug te laten komen in bouwwerken. Ook bij de herbouw van de Veerpoort bij het oude brugwachtershuisje, zal het wapen prominent tot uiting komen. Mooi om te zien dat elementen uit het verleden weer zichtbaar worden’.

Zowel Knol Bouw, Linde Architectuur als WVG Ontwikkeling willen deze bijzondere gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat is de reden geweest dat burgermeester Eddy Bilder is gevraagd om één van de fraai geglazuurde stenen in het wapen aan te brengen. Afgelopen dinsdagmiddag heeft deze officiële gelegenheid plaatsgevonden.

Als de bouw van de twee woontorens ‘Wachters in de Weide’ naar wens blijft verlopen is het de bedoeling om in mei 2022 met de oplevering van de appartementen te starten.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top