Krakeel – Terphooghte

Project informatie

Plaats:
Hoogeveen
Architect:
Daad / FARO / B+O
Aannemer:
Heijmans - Assen
Soort:
Verkoop en Verhuur

Project beschrijving

Grootscheepse herinrichting Krakeel

De wijk Krakeel is ontstaan in de zestiger jaren. Vanaf 2000 wordt gewerkt aan een grootscheepse herinrichting. Op diverse locaties zijn woningen gerenoveerd dan wel afgebroken. Ter plekke zijn nieuwe woonprojecten gerealiseerd. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte. Straten en pleinen zijn opnieuw bestraat, er is nieuw straatmeubilair geplaatst, er zijn vijvers aangelegd en veilige speelplaatsen voor de jeugd gecreëerd.
Het resultaat van al deze inspanningen is een bijzonder aantrekkelijke en moderne woonwijk geworden.

Het plangebied Terphooghte wordt aan de noordzijde begrensd door een zijtak van de Hoogeveense Vaart. Vele jaren bepaalden acht portiekflats het beeld langs de waterkant. Deze flats zijn gesloopt om plaats te maken voor laagbouw. Water en groen nemen in dit plangebied een belangrijke plaats in. Het water van de vaart is als een soort fjord naar binnen gehaald, zodat er een bescheiden binnenhaven voor kleinere boten is ontstaan. Liefhebbers kunnen vrijelijk gebruik maken van de vissteiger, die daar is aangelegd. Langs het water en rond de woningen zijn wandelpaden aangelegd. De grote bomen benadrukken het parkachtige karakter van de locatie.

Voor de stedenbouwkundige uitwerking van het plangebied was het stedenbouwkundige bureau De Zwarte Hond uit Rotterdam verantwoordelijk. Uitgangspunt was het realiseren van clusters woningen in verschillende typologieën in een parkachtige omgeving rondom een haventje. Daarom is weloverwogen gekozen voor drie verschillende architectenbureaus. Dat heeft ertoe geleid dat optimaal invulling is gegeven aan het streven om een diversiteit aan architectuur en woningtypes te bewerkstelligen. In volgorde van realisatie betreft het de deelplannen De Hoven (2006), De Riethoeve (2007) en het laatste deelplan De Hofstede (2008). In totaal gaat het om ongeveer negentig woningen, zowel in de koop- als in de huursector.

  • De Hoven 28 woningen (DAAD Architecten – Beilen)
  • De Riethoeve 30 woningen (FARO Architecten BV – Lisserbroek)
  • De Hofstede 28 woningen (B+O Architecten – Meppel)

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top