Onder de Toren

Project informatie

Plaats:
Hoogeveen
Opdrachtgever:
Stichting Woonconcept - Meppel
Architect:
De Velde Architecten - Kampen
Aannemer:
Strijker Bouw BV - Hoogeveen
Soort:
Verkoop en Verhuur

Project beschrijving

De woningen zijn gerealiseerd in de Verzetsbuurt. Deze naoorlogse wijk, in het centrum van Hoogeveen, kwam in de jaren ’49 tot ’55 tot stand. In 2008 is hier het wijkverbeterplan van start gegaan. Samen met bewoners hebben gemeente, Woonconcept en Stichting Welzijnswerk gewerkt aan een plan voor verbeteringen op het gebied van de woonomgeving, de woningen en de sociale samenhang. Er zijn woningen gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw en er is groot onderhoud uitgevoerd. Ook de groen-, parkeer- en speelvoorzieningen zijn aangepakt en er is geïnvesteerd om de saamhorigheid in de buurt te versterken.

Groene hart
De woningen zijn gesitueerd in het groene hart van de buurt, achter de Bentinckskerk, vandaar ook de naam voor het plan ‘Onder te Toren’. Bij de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan het groen in de openbare ruimte. Het plangebied heeft een buurttuin, een plein als ontmoetingsplek en ook speelvoorzieningen in een groene omgeving. Het totale nieuwbouwplan bestaat uit:
• 10 ruime eengezins-koopwoningen
• 12 ruime eengezins-huurwoningen
• 14 levensloop huurwoningen

De woningen zijn opgeleverd eind 2009.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top